STÁŽE

  • Realizací této aktivity umožníme teoretickou i praktickou výměnu zkušeností tuzemských pedagogů především se zahraničními kolegy.
  • Stáž bude probíhat formou pěti až deseti denních pobytů v zařízeních pro předškolní vzdělávání, v základních a středních školách. Stáže budou probíhat především v zahraniční a to na území EU.
  • Na stáží jsou využity především formy stínování v oblasti vzdělávání dětí a žáků se SVP, náslech, pozorování, seznámení se s prostředím a dokumentací daného zařízení včetně možnosti aktivní účasti učitele/ky (nebo v případě volnočasových aktivit vychovatele/ky) na vzdělávacím procesu.