RODIČOVSKÁ FÓRA

  • Rodičovská fóra (RF) postupně vznikly ve všech krajích ČR. Cílem RF je podpora a empowerment rodičů dětí se SVP, aby mohli adekvátně participovat ve vzdělávacím procesu a jednat s dalšími institucemi jako plnohodnotní partneři. 

Hlavní cíle:

  • Networking s dalšími institucemi - PPP, SPC, poskytovatele soc. sl., další NNO, zřizovatele škol, školek, vzdělávací instituce apod.
  • Publicita RF - předávání informací o vznikajících a fungujících RF
  • Tematické workshopy - pravidelné setkávání fór je doplněno o tematické workshopy a setkávání s odborníky v oblasti SVP
  • Národní konference rodičovských fór - setkání zástupců z jednotlivých krajů, sdílení zkušeností
  • Poradenská podpora rodičů v konkrétních kauzách a při komunikaci se školou