PODPORA ŽÁKŮ SE SVP PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE

  • Děti a žáci se SVP jsou typickou skupinou osob znevýhodněných na trhu práce. V průběhu projektu jsou s totuto skupinou v rámci tzv. Klubů mimoškolních aktivit nacvičovány dovednosti, které jsou pro nalezení práce důležité, bude hravou formou kladen důraz na edukaci vytváření pracovních návyků, aby byli jako pracovníci úspěšní. 
  • Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část.
  • Teoretická část je zaměřena na finanční gramotnost, dodržování pravidel, která souvisejí s docházením do zaměstnání - testujeme jednoduché pracovní činnosti.
  • V praktické části zajišťujeme účastníkům exkurze a návazné cvičné praxe v různých firmách v regionu (supermarkety, restaurace, kavárny apod.)