CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY

  • Kolegiální podpora je vnímána jako prvek školního prostředí, který má podstatný vliv na práci učitelů, která se dále přenáší na práci s žáky.
  • Kolegialita a společná práce nejsou ovšem něčím, co vzniká ze dne na den, a rovněž se nemusí jednat o zcela spontánní či bezprostřední integraci a strukturu vztahů.
  • Realizací této KA podpoříme a zavedeme standardy kolegiální podpory ve 3 krajích ČR (Olomoucký, Moravskoslezský a Jihomoravský).
  • Realizujeme pravidelná měsíční setkání škol v konkrétním kraji - součástí této aktivity je především konzultace mezi pedagogy, vzájemné učení a možnosti hospitací.