O projektu

Prostřednictvím projektu podporujeme společné vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních. Vytvoříme vhodné podmínky pro výměnu zkušeností a vzájemného učení mezi školami a jejich pedagogy. Zrealizujeme aktivity, které pomohou proces inkluze zefektivnit.

Zvýšíme povědomí žáků a studentů se SVP o právech a povinnostech vyplývajících ze zaměstnání, včetně možnosti praktických aplikací. Formou rodičovských fór bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů, kteří získají místo pro vyjádření a diskusi.

Připojte se k nám

   

 

Co je u nás nového

Den odlišnosti vol.3 - pohled ZŠ Drahotuše

Den odlišnosti vol.3 – pohled ZŠ Drahotuše

Den odlišnosti 21. března 2019 Ve čtvrtek 21. března 2019 se sešlo celkem 8 základních škol z Olomouckého kraje a přes 320 žáků, pedagogů a rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v Pevnosti poznání v Olomouci na projektu INSPIRO – inspirace v odlišnosti. INSPIRO nabízí možnosti spravedlivého a rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem pro všechny děti bez rozdílu, bez […]


Pokračovat ve čtení

Brno – 30. března 2019

Mgr. Šárka Pantůčková – přechod dítěte z MŠ do ZŠ – předcházení možných problémů, řešení požadavků


Pokračovat ve čtení

RMTi 1 a RMTi 2 - Mark Stephen Church - AJ

RMTi 1 a RMTi 2 – Mark Stephen Church – AJ

Kurz RMTi 1 a RMTi 2 – AJ Od středy 23.ledna do neděle 27.ledna proběhl na půdě CMTF kurz RMTi 1 a RMTi 2 v AJ s českým překladem. Anglický lektor Mark Stephen Church má více jak 20 letou praxi. Kurz byl fantastický a prakticky všechny účastnice se chtějí vzdělávat dále. Tímto chceme poděkovat všem, […]


Pokračovat ve čtení


Další novinky